GES / RES Yatırım Teşvik Belgesi

Güneş Enerjisi yatırımları ve rüzgar enerjisi yatırımları yeni yapılan değişiklik ile birlikte yatırım yeri farketmeksizin 4. bölge teşvikleri kapsamına alınmıştır.

Böylece kurumlar vergisi, SGK, KDV ve Gümrük Vergisi desteklerinden yararlanabilir duruma gelmiştir. Daha üst bölgelerdeki (5 ve 6. bölgeler) ise bulunduğu bölgenin teşviklerinden yararlanmak mümkündür.

GES Yatırım teşvik belgesi ve RES yatırım teşvik belgesi Sanayi Bakanlığı’ndan alınmaktadır. 

Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, güneş enerjisine ve rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları bölgesel yatırım teşviklerinden yararlanacaktır.

Yatırım teşvik mevzuatında yapılan değişiklik ile;

“Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar, 240 KW altı kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar.” yatırım teşvik belgesi dolayısıyla yatırım teşviklerinden yararlanamamaktadır.

Buradan hareketle  240 KW  ve üzerindeki güneş enerjisi elektrik üretimi yatırımları yatırım teşviklerinden yararlanabilecektir.

Güneş Enerjisi GES Yatırım Teşvik Belgesi ve Rüzgar Enerjisi RES Yatırım Teşvik Belgesi

Güneş Enerjisi GES Yatırım Teşvikleri ve Rüzgar Enerjisi RES Yatırım Teşvik Belgesi bölgesel yatırımlardan yararlanacaktır.

Fabrika çatı, tarım arazileri veya ahırların üzerine yapılacak Güneş Enerjisi Elektrik üretimi yatırımları için bölgesel yatırım teşvik belgesi alınabilmektedir.

Ayrıca tarım ile ilişkilendirilebilecek güneş enerjisi yatırımlarına açık çağrı bulunması ve çağrı kapsamında yer alması durumunda Kırsak Kalkınmayı Destekleme Kurumu KKDK – Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında %50 hibe alınabilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi alınabilmesi için ise hangi ilde yatırım yapılacak ise o ildeki asgari yatırım tutarı şartının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 1 ile 2. bölge illeri için 3 milyon TL, 3, 4, 5 ile 6. bölgelerde yer alan iller için 1,5 milyon TL asgari yatırım şartı yer almaktadır.

Bölgesel yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yeri farketmeksizin;

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

BÖLGESEL TEŞVİK DESTEK UNSURLARI

TEŞVİK BÖLGELERİ

4. BÖLGE

5. BÖLGE

6. BÖLGE

KDV Muafiyeti

Var

Var

Var

Gümrük Muafiyeti

Var

Var

Var

Vergi Muafiyeti (%) (Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Muafiyeti)

30

40

50

SGK İşveren Prim Muafiyeti

6 yıl

7 yıl

10 yıl (4)

SGK İşveren Prim Muafiyeti Oranı

25

35

 

Yatırım Yeri Tahsisi

Var

Var

Var

Faiz veya Kar Payı Desteği (TL/Döviz)

Yok

Yok

Yok

Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Muhtasar)

Yok

Yok

Var

Sigorta Primi Desteği – Çalışan Payı

Yok

Yok

Var

Yapı Harçları Muafiyeti

Var

Var

Var

Emlak Vergisi Muafiyeti

Var

Var

Var

Damga Vergisi Muafiyeti

Var

Var

Var